Methylpropanediol

pochodzenie: syntetyczne
Stosowany jest jako rozpuszczalnik substancji aktywnych trudno rozpuszczalnych, np. kwas salicylowy. Posiada właściwości nawilżające i antybakteryjne. Zaliczany jest ponadto do tzw. promotorów przejścia przezskórnego, czyli związków zmieniających strukturę stratum corneum, a tym samym zwiększających jej przepuszczalność i przenikanie substancji czynnych z kosmetyku.
Ma lepszą tolerancję skórną niż glikol propylenowy i tam gdzie to możliwe zastępuje go w gotowych wyrobach kosmetycznych.