Deionized Aqua

pochodzenie: naturalne + proces chemicznej dejonizacji
Woda dejonizowana to woda pozbawiona obcych jonów przez wielokrotną destylację lub przez wymianę ich na jony wodorowe i wodorotlenowe za pomocą dejonizatora.
Woda dejonizowana jest często synonimem wody demineralizowanej. Dejonizacja jest procesem chemicznym, w którym wykorzystuje się specjalnie wyprodukowane żywice jonowymienne, które wymieniają jony wodoru i wodorotlenków na rozpuszczone minerały, a następnie rekombinują z wytworzeniem wody. Ponieważ większość niecząsteczkowych zanieczyszczeń wody stanowią rozpuszczone sole, dejonizacja daje wysoce czystą wodę, która jest zasadniczo podobna do wody destylowanej, z tą zaletą, że proces jest szybszy i nie gromadzi się na nim kamień.