Cocamide MIPA

pochodzenie: syntetyczne
Niejonowa substancja powierzchniowo czynna, substancja myjąca. Usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów. Substancja stosowana jako renatłuszczająca w preparatach myjących.
Składnik umożliwiający powstanie emulsji oraz substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi.