Alcohol

pochodzenie: różne
Bezbarwna, łatwopalna ciecz o charakterystycznym zapachu i piekącym smaku. Najczęściej powstaje z buraków cukrowych, roślin zbożowych, trzciny cukrowej, ziemniaków.
Alkohole to grupa związków organicznych, zbudowanych głównie z węgla i wodoru, zawierających w swojej cząsteczce przynajmniej jedną grupe hydroksylową (-OH). Wyróżniamy alkohole jednowodorotlenowe – jeśli mają jedną grupę -OH (etanol, benzyl alcohol), oraz alkohole dwu i wielowodorotlenowe (np. gliceryna, sorbitol).
Substancja oznaczona jedynie słowem Alkohol pełni najczęściej rolę rozpuszczalnika i konserwantu.
Umożliwiają wielu składnikom głębszą penetrację w głąb skóry, ułatwia rozpuszczenie i wprowadzenie do kosmetyku wielu cennych składników aktywnych, zmniejsza też lepkość kosmetyku i poprawia jego wchłanialność.
Dopuszczalne stężenia w kosmetykach i preparatach leczniczych mogą być bardzo wysokie, powyżej 50%. Substancja silnie drażniąca. Nie zalecana dla skóry dziecięcej, a także wrażliwej, atopowej, suchej, naczynkowej. Może wysuszać i uszkadzać naskórek.